Uvjeti korištenja

Kontakt:

DAIKIN HRVATSKA d.o.o.
Strojarska 20 (9. kat), 10 000 Zagreb, Croatia · Tel.: + 385 1 60 65 850 · Fax: + 385 1 60 65 870 · e-mail: office@daikin.hr · www.daikin.hr

Media proprietor, publisher and producer:
DAIKIN Airconditioning Central Europe HandelsgmbH
Court of registry: Regional Court Wiener Neustadt
Trade register number: FN97788g
VAT-ID-Nr.: ATU 19112207
DVR-nr. 0739529

Pravna napomena

Svaki oblik pristupanja i upotrebe internetske stranice Daikin Europe N.V. podliježe sljedećim uvjetima i odredbe korištenja (u nastavku zbirno: „Pravna napomena“). Samim pristupanjem i korištenjem Daikin internetske stranice prihvaćate verziju Pravne napomene koja vrijedi u trenutku pristupa. Daikin zadržava pravo na povremene promjene sadržaja Pravne napomene prema vlastitoj odluci, bez prethodne obavijesti. Ako nastavite koristiti ovu internetsku stranicu, to će se interpretirati kao prihvaćanje dopunjene Pravne napomene. Vi ste obvezni biti upoznati sa sadržajem Pravne napomene koja vrijedi u trenutku pristupanja i korištenje internetske stranice. Ako prekršite bilo koji uvjet korištenja iz Pravne napomene, automatski ćete izgubiti dozvolu za korištenje internetske stranice.

Autorsko pravo

Sadržaj i izgled ove internetske stranice u vlasništvu su tvrtke Daikin, licencirani su na tvrtku Daikin i zaštićeni su autorskim pravima i zakonima o zaštiti intelektualnog vlasništva. Svaki oblik neovlaštene upotrebe sadržaja može značiti kršenje tih zakona. Sva prava koja nisu izričito zajamčena ovim dokumentom su pridržana. Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijele internetske stranice u bilo kojem obliku, bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Daikin. Dozvolu možete zatražiti putem ovog obrasca: https://www.daikin.hr/hr_hr/legal-notice/legal_contact_form.html

Osim stranica koje nose oznaku „ispisati ovu stranicu“, smijete ispisati samo jednu kopiju sadržaja za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu, uz uvjet da sve napravljene kopije tih dokumenata zadrže sva autorska prava i druge vlasničke obavijesti te svaku sadržanu izjavu o odricanju od odgovornosti.
Trgovački naziv i znakovi
Svi trgovački nazivi, znakovi, logotipovi i slike prikazane na ovoj internetskoj stranici trenutno su u vlasništvu tvrtke Daikin ili će ubuduće biti u njenom isključivom vlasništvu ili su licencirani na tvrtku Daikin ili njene podružnice. Vaš pristup ovoj internetskoj stranici ne može se smatrati kao čin odobravanja, podrazumijevano ili na drugi način, bilo koje licence ili prava na korištenje bilo kojeg trgovačkog naziva, trgovačkog znaka, logotipa i slika koje su prikazane na internetskoj stranici, bez prethodnog pisanog pristanka tvrtke Daikin. Pristanak možete zatražiti putem ovog obrasca: https://www.daikin.hr/hr_hr/legal-notice/legal_contact_form.html

Korisne poveznice

Ova internetska stranica sadrži poveznice na internetske stranice drugih vlasnika nad kojima tvrtka Daikin nema nadzor. Daikin ne daje jamstava za internetske stranice kojima možete imati pristup putem naše internetske stranice.
Kada s ove internetske stranice pristupate internetskim stranicama trećih strana, to činite na vlastitu odgovornost. Daikin ne odgovara za točnost, pravovremenost, pouzdanost, prikladnost, slijed ili dovršenost bilo kojih podataka, mišljenja, savjeta ili izjava objavljenih na ovim internetskim stranicama ili za kvalitetu proizvoda i usluga dostupnih na tim internetskim stranicama.
Daikin je ove poveznice priložio samo radi vašeg komfora i u informativne svrhe. Uključivanje tih poveznica ne znači da tvrtka Daikin prihvaća odgovornost za sadržaj ili upotrebu tih internetskih stranica. Daikin Vam savjetuje da najprije pročitate uvjete korištenja tih internetskih stranica.

Stavljanje poveznica na Daikin internetsku stranicu

Možete stavljati poveznice na Daikin internetsku stranicu pod uvjetom da je jasno istaknuto (na samoj poveznici) kako će posjetitelji Vaše internetske stranice biti preusmjereni na Daikin internetsku stranicu. Poveznica ne smije navoditi na pogrešno mišljenje i ne smije stvarati dojam da su informacije s Daikin internetske stranice dio druge internetske stranice. Na primjer, nije dozvoljeno prikazivanje Daikin internetske stranice u okviru druge internetske stranice i linijsko povezivanje s Daikin internetskom stranicom bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Daikin.
Dozvolu možete zatražiti putem ovog obrasca: https://www.daikin.hr/hr_hr/legal-notice/legal_contact_form.html

Na bilo kojoj podstranici Vaše internetske stranice i unutar bilo kojeg kontekstualnog sadržaja ili materijala ne smiju biti postavljene poveznice koje se mogu protumačiti kao opscene ili nezakonite ili koje krše ili potiču na kršenje prava treće strane.

Jamstvo i izjava o odricanju od odgovornosti za upotrebu internetske stranice

Daikin ne jamči da će pristup internetskoj stranici i sadržaju biti slobodan od smetnji i grešaka. Ova internetska stranica i sav njen sadržaj pružaju se onakvi kakvi jesu – bez bilo kojeg oblika jamstva, izričitog ili podrazumijevanog, što bez ograničenja uključuje jamstva prava vlasništva i jamstva nepovredivosti te podrazumijevana jamstva utrživosti i pogodnosti za određenu svrhu – a koja se izdaju za dostupnost, točnost, sigurnost, pouzdanost i sadržaj internetske stranice.
Internetska stranica može sadržati tehničke i druge pogreške, netočnosti i tipografske greške. Daikin u bilo kojem trenutku, bez obavijesti, može mijenjati sadržaj, izgled i usluge dostupne na internetskoj stranici, uključujući i cijene te opise svih ovdje navedenih proizvoda. Sadržaj ili usluge na internetskoj stranici mogu biti zastarjeli, a Daikin nije obvezan ažurirati te sadržaje ili usluge.
Ni tvrtka Daikin ni njeni izvođači koji sudjeluju u stvaranju, proizvodnji i isporuci sadržaja internetske stranice ne snose odgovornost za izravna, neizravna, nehotična, posebna ili kaznena oštećenja, gubitke profita ili gubitke nastale zbog prekida poslovanja do kojih je došlo zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice, čak i ako je Daikin upoznat s mogućnošću nastanka tih oštećenja.
Daikin ne snosi i ne prihvaća nikakvu odgovornost za bilo koji oblik oštećenja računalne opreme ili zaraze iste virusima – a to se odnosi i na drugu imovinu – koji je nastao kao posljedica Vašeg korištenja ili pristupanja ovoj internetskoj stranici. Neka zakonodavstva ne dozvoljavaju isključivanje određenih jamstava ili ograničenja od odgovornosti; u tom slučaju se gornja ograničenja i isključenja neće odnositi na Vas. Stupanj odgovornosti tvrtke Daikin u tim slučajevima propisana je zakonom.
Ako niste zadovoljni nekim dijelom ove internetske stranice, Vaš jedina i isključiva mogućnost je prekid korištenja internetske stranice.

Elektroničko slanje podataka
Samim činom slanja podataka (što se odnosi na poruke, dokumente i datoteke) u tvrtku Daikin putem elektroničke pošte ili obrazaca dostupnih na internetskoj stranici, Vi prihvaćate sljedeće:
1. Materijal neće sadržati elemente koji su nisu u skladu s zakonima ili na drugi način nisu pogodne za objavu;
2. Uložit ćete razumnu količinu truda kako biste, prije slanja materijala, skenirali i uklonili viruse i druge kontaminirajuće i destruktivne elemente.
3. Nadalje, nećete poduzimati radnje koje u nerazumnoj mjeri opterećuju infrastrukturu internetske stranice ili na istu stavljaju nesrazmjerno veliko opterećenje.
Vi pristajete osloboditi od odgovornosti i – po našem izboru – braniti tvrtku Daikin i njene službenike, direktore, zaposlenike, vlasnike udjela, agente i predstavnike u smislu bilo kojeg oblika potraživanja treće strane: pozivanja na odgovornost, potraživanja za oštećenja i/ili troškove nastalih zbog Vašeg nepravilnog korištenja internetske stranice, Vašeg kršenja odredbi ove Pravne napomene, Vaše povrede – i povrede ili korištenja Vašeg računa od strane bilo kojeg drugog korisnika – bilo kojeg oblika intelektualnog vlasništva ili drugog prava koje pripada određenoj osobi ili entitetu.

Zaštita podataka i kolačići

Svi osobni podaci koje tvrtka Daikin prikuplja od Vas kada koristite internetsku stranicu obrađuju se u skladu s našim Pravilnikom o zaštiti privatnosti podataka (https://www.daikin.hr/hr_hr/politika-zastite-podataka.html) i Obavijesti o kolačićima (https://standbyme.daikin.hr/hr/cookie-policy). Potvrđujete da korištenjem ove internetske stranice odobravate korištenje i obradu vaših osobnih podataka u skladu s našim Pravilnikom o zaštiti privatnosti podataka i Obavijesti o kolačićima.

Nadležni zakoni i zakonodavstvo

Daikin ovu stranicu proizvodi i njome upravlja s lokacija na teritoriju Belgije. Shodno tome, ovom izjavom se smatra kako se informacije na ovoj internetskoj stranici pružaju u Belgiji i potpadaju pod djelokrug zakonodavstva Belgije, bez obzira na načela sukoba zakona. U najvećoj mjeri u kojoj to omogućuje važeći zakon, pod isključivom ste ovlasti sudova u Bruxellesu.

Razni pojmovi

Ako bilo koja odredba ove Pravne napomene postane nezakonita, nevažeća ili – iz određenog razloga – neprovediva ili se takvom proglasi, smatrat će se salvatornom odredbom ove Pravne napomene i neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredbi. Pravna napomena je cjeloviti sporazum između Vas i tvrtke Daikin u vezi predmeta ovog dokumenta.
Ovom internetskom stranicom upravlja tvrtka Daikin Europe N.V., osnovana u Belgiji, s registriranim uredom na adresi 8400 Oostende (Belgija), Zandvoordestraat 300, koja je registrirana u RPR Oostende s brojem tvrtke 412.120.336.

Verzija 1.3, svibanj 2013.